Tin tức nổi bật

Quy định

Quy định về Nghị định Thương mại điện tử
Theo quy định tại Nghị định về Thương Mại điện tử số 52/ 2013 NĐ – CP của Bộ Công Thương tuân thủ nghị định số 185//2013/NĐ – CP của Chính Phủ và luật quảng cáo số 16/2012/QH13 về kinh doanh bán hàng qua mạng. Website: haprodutyfree.vn  là trang thông tin tư vấn chia sẻ, phổ biến kiến thức v..