Tin tức nổi bật

Tin trong ngành

HỘI NGHỊ ĐỐI NGOẠI 2013
Nhằm mục đích tăng cường mối quan hệ của Tổng Công Ty trong công tác đối ngoại tạo nền tảng cho sự phát triển Kinh Doanh lâu dài của Tổng Công Ty. Ngày 15/3/2013 Trung Tâm KD Hàng Miễn Thuế cùng với Tổng Công Ty đã tổ chức thành công Hội Nghị Đối Ngoại đồng thời ra mắt khai trương toà nhà Hapro 1..